آخرین اخبار دولت در مورد پرداخت نقدی کمک های بلاعوض، کاتالوگ الکترونیکی را ببینید
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: طبق قانون دولت موظف است یارانه ها را به صورت فاکتور الکترونیکی یا سایر وسایل مناسب پرداخت کند. البته دولت نیز در صدد اجرای قانون است، اما تا زمانی که زیرساخت های لازم برای تحویل کالاهای الکترونیکی وجود نداشته باشد، همان نحوه پرداخت نقدی یارانه ها ادامه خواهد داشت.