آرشیو جنگ جهانی دوم (عکس)



ماموران و منشی های FBI پرونده های موجود در آرشیو اسلحه خانه واشنگتن دی سی در سال ۱۹۴۵ را بررسی می کنند. در طول جنگ جهانی دوم، بیش از ۲۳ میلیون نقشه شخصی و بیش از ۱۰ میلیون رکورد اثر انگشت در این آرشیو جمع آوری شد. در یک مقطع، هر ماه حدود ۴۰۰۰۰۰ نقشه جدید به آرشیو اضافه می شد.