آغاز پرداخت به دلیل مابه التفاوت افزایش حقوق مستمری بگیران اجتماعی از ۱۶ خرداد ماه
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: برای حداقل بگیران و مستمری بگیران، حداقل حقوق بگیران و حداقل حقوق بگیران در سال جدید ۵۷.۴ درصد افزایش خواهیم داشت. البته سطح درآمد پایین می‌تواند بیش از ۵۷.۴ درصد افزایش یابد، زیرا در مصوبه دولت حداقل دستمزد نباید کمتر از پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان باشد.