آغاز پرداخت کمک معیشتی به ۵۰۰۰ قربانی بدون شغل و درآمد
بله بنیاد شهید: خوشبختانه میزان کمک معیشتی ایثارگران و جانبازان با کمک دولت و مجلس حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است و در مورد افزایش حقوق پرستاری نیز مشکلاتی در تامین منابع وجود دارد. برای این افزایش ۵۳ درصد خواهد بود