آقای. حسن عباسی! فارغ التحصیلان را به کالسکه نبندید. خودشان کشور را ترک می کنند
اگر کسى ذره‌اى براى نسل بشر احترام قائل باشد یا به «کرمانه بنى آدم» در قرآن ایمان داشته باشد، از این‌که مردم را در ارابه‌گذاشتن این‌قدر گستاخانه صحبت نمی‌کند. این سخنرانی حسن عباسی نشان دهنده نوع نگاه او به «مردی» است که او را به چشم الاغ و اسب و قاطر می بیند و تصور می کند او را به ارابه می بندد! باید قدردان حسن عباسی باشیم که دیدگاه خود و همرزمانش را نسبت به مردم آشکار کرد.