آیا دانش آموزان باید واکسینه شوند یا خیر؟
به نظر می رسد مسئولان نیز در این زمینه ابهام دارند زیرا علیرغم اینکه رئیس ستاد مبارزه با کرونا بر واکسیناسیون افراد شش تا ۱۸ ساله تاکید کرده است، وزارت آموزش و پرورش چندی پیش از تزریق کرونا خبر داد. واکسن برای دانش آموزان اجباری نیست