اتریش همین الان جامعه رشوه خواری روسیه را ممنوع کرد
پیش اجتناب کرده اند این، وزرای خارجه اتحادیه اروپا، اسپوتنیک نیوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید راشوتودی را اجتناب کرده اند دسترسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع کرده بودند.