اختلاس و فساد به غارت سفره مردم رسید/ حالا می دانید چرا مرغ ناگهان گران شد؟ (فیلم)
ماجرا از این قرار است که یکی از شعب وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات ۱۳ میلیون تن نهاده دامی را به یک شرکت خصوصی داده است. این شرکت نیز بدون واردات نهاده آن را در گمرک ثبت می کند و پس از آن وزارت جهاد کشاورزی مجوز فروش مواد اولیه در سامانه بازار را می دهد.