استاد پیشکسوت مطبوعات درگذشت
میرزایی در واشنگتن نیز در رشته تبلیغات تحصیل کرده است. این روزنامه‌نگار و تاریخ‌نگار که روزنامه‌نگاری را با روزنامه اطلاعات آغاز کرد، از سال ۱۳۳۵ وارد حرفه روزنامه‌نگاری شد و عمدتاً در تهیه و انتشار گزارش‌های تاریخ سیاسی ایران با مطبوعات همکاری می‌کند.