استفاده از کودکان برای جمع آوری زباله توسط پیمانکاران – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مهدی آخریان عضو شورای شهر تهران در سخنان خود پیش از جلسه ۹۵ شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به کودکان کار گفت: زاکانی اگر کودکان کار و آشغال را نمی بینید. کلکسیونرها، بیایید با هم به سراغ شما برویم. آن را نشان می دهد پیمانکاران شما کودکان مورد آزار قرار می گیرند.

او ادامه داد: پیوریتن ها لباس مناسب برای جمع آوری زباله های شبانه نداریم، چرا پیمانکار هستید؟ پیمانکار پول پیوریتن ها پرداخت می کند اما اغلب پیوریتن ها لباس مناسب ندارن

یکی از اعضای شورای شهر تهران با اشاره به پارک های تهران گفت: وضعیت اسباب بازی های پارک های تهران بسیار نامناسب است و باید به فکر نوسازی آنها باشیم.