اسناد راهنمایی قرآن اخبار پدر


خبرگزاری فارس – گروه قرآن و فعالیت های دینی – نصرالله شفیعی، قرآن پژوه نوشت: شاید با نوشتن این یادداشت برخی از نویسندگان انتقاد کنند که بسیاری در این شرایط به انتقاد از گشت ارشاد و فیلم هایی از برخورد خشونت آمیز ماموران گشت در فضای مجازی با زنان بی حجاب منتشر می شود که صحبت از مستندات قرآنی مناسب نیست. در پاسخ باید گفت که این مقاله در چارچوبی منطقی و قرآنی نوشته شده و به جز نوع برخی جلسات، بر اصل چنین عملی استوار است.

هرگاه صحبت از ساماندهی دولت حجاب می شود، عده ای بلافاصله فکر خود را به سمت ارشاد معطوف می کنند و با تمام توان علیه آن تبلیغ می کنند. آنها وانمود می کنند که گشت ارشاد وظیفه دارد با زنان بی حجاب یا بد حجاب سرکوب کند.

آنها اعلام می کنند که گشت ارشاد جایگاه قانونی ندارد و نیروی ظالمی است که ماموریتش توهین و دستگیری و درگیری با محجبه است.

در این زمینه به چند نکته اشاره می شود:

۱. در جامعه اسلامی هر نوع فعل حرامی در ملاء عام حرام و حرام است و مرتکب آن متخلف محسوب می شود و باید طبق قانون در مورد او تصمیم گیری شود. در این زمینه باید توجه داشت که هر انسانی دارای زندگی خصوصی است که هیچکس حق تعرض به آن را ندارد. به عنوان مثال، اگر شخصی در دیوار خانه خود مرتکب عمل حرامی شود، دیگران حق ندارند به او حمله کنند و یا نظام حقوقی او را مجازات کند. اما اگر فردی حریم اجتماعی را زیر پا بگذارد و مرتکب گناه شود، نهادهای مربوطه می توانند با او برخورد کنند، زیرا فضای اجتماعی حریم عمومی است و تخلف در فضای اجتماعی تضییع حقوق عمومی است.

۲. پوشش اسلامی امری شخصی و عمومی است. چون وقتی انسان وارد اجتماع می شود به یک معضل اجتماعی تبدیل می شود. عدم رعایت پوشش اسلامی در جامعه موجب آسیب به اخلاق و اخلاق سایر افراد جامعه و موجب فساد و تباهی می شود. بنابراین چنین رفتاری جرم قانونی محسوب می شود و مجرم باید طبق قانون پاسخگوی رفتار خود باشد.

۳. امر به معروف و نهی از منکر از واجبات و واجبات دینی است که همه افراد جامعه با حفظ شرایط آن باید به آن عمل کنند.

یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر مردم، انذار کسانی است که شئون اسلامی را رعایت نمی کنند. یکی از دلایل گسترش ناهنجاری ها در جامعه از جمله بی حجابی، بی شک مسلمانانی هستند که به وظیفه دینی و دینی خود عمل نمی کنند.

۴. امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر این که یک وظیفه عمومی است، یک وظیفه کشوری نیز هست که برای زیبندگی نظام اسلامی کافی نیست.

قرآن کریم در این زمینه می فرماید: کسانی که در زمین جایگاه دارند نماز را برپا می دارند، زکات می دهند، امر به معروف و پرهیز از منکر می کنند (۴/۱).
[همان کسانی که هر گاه در زمین به آن‌ها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می‌دارند، و زکات می‌دهند، و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، و پایان همه کارها از آن خداست!].

خداوند در این آیه به صراحت اعلام می دارد که یکی از وظایف مؤمنانی که در جوامع اسلامی قدرت می گیرند و حکومت را به دست می گیرند، علاوه بر دو فریضه دیگر، امر به معروف و نهی از منکر است.

امر به معروف و نهی از منکر مصادیق فراوانی دارد. توصیه دلسوزانه به کسانی که حجاب اسلامی را در محیط های اجتماعی رعایت نمی کنند از مصادیق این فریضه شرعی است.

بنابراین تور ارشاد پاسخی عملی به این آیه قرآنی است که توسط حاکمان اجرا می شود.

۵. گشت ارشاد در راستای وظیفه خود هدایت و هدایت است; یعنی امر به معروف و نهی از منکر. در انجام این فریضه باید تمام شرایط امر به معروف و نهی از منکر رعایت شود. از جمله این شروط: رفتار توأم با احسان و پرهیز از خشونت است و امر به معروف و نهی از منکر باید عامل آن چیزی باشد که دیگران را به آن توصیه می کند. افرادی که به موازین اخلاقی اسلام پایبند نیستند تحت هیچ شرایطی این کار را به عنوان یک وظیفه سازمانی انجام ندهند. بدون شک امر به معروف و نهی از منکر از اینها نه تنها تأثیر مثبتی دارد، بلکه بازخورد منفی نیز خواهد داشت.

۷. امر به معروف و نهی از منکر برای انتقام و مجازات نیست. عده ای معتقدند در برخورد با زن بی حجاب باید با برخورد تند کلامی یا رفتاری او را متوجه اشتباه خود کنند و به او بفهمانند که دیگر مرتکب چنین تخلفی نمی شود، در حالی که فلسفه اصلی هدایت نادرست است. شخص در این زمینه باید با مهربانی، حکمت، موعظه نیکو و گفتار نیک، فرد نادرست را راهنمایی کرد.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید