اطلاعیه تامین اجتماعی مبنی بر وصول شخصی لیست و حق بیمه تا ساعت ۱۹:۰۰ این شنبه


شعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور امروز ۹ مهرماه تا ۱۳ آبان ماه دایر است ساعت ۱۹:۰۰ لیست کارگاه ها و حق بیمه را شخصا دریافت کرده و آماده ارائه خدمات به کارفرمایان می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، علاوه بر سامانه خدمت غیبت این سازمان که آماده ارائه مزایای بیمه تمام وقت است، در راستای مساعدت بیشتر به کارفرمایان، کلیه شعب تابعه در سراسر کشور اقدام خواهند کرد. همچنین امروز شنبه در ۳۰ اکتبر باز است تا ساعت ۱۹:۰۰ برای پاسخگویی به مشتریان باز خواهد شد

کارفرمایان می توانند برای اطلاع از آدرس شعب این سازمان و کسب اطلاعات بیشتر با مرکز ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین اجتماعی به شماره ۱۴۲۰ تماس بگیرند.