اطلاعیه وزارت کشور در خصوص حوادث احتمالی ناشی از بارندگی
برنامه ریزی لازم برای حضور موثر و مستمر کلیه معاونین، سران و روسای دستگاه های اجرایی، سازمان های ذیربط در شهرداری های استان ها و دهیاری های تابعه در محل کار در شرایط بحرانی و هماهنگی های لازم برای توسعه پوشش بیمه ای ساختمان های مسکونی شهرها و روستاها تاکید می شود. با ابلاغ معاونت امور عمرانی به استانداران.