اعتصاب غذای پنگوئن ها در ژاپن را ببینید
ویدئویی از اعتصاب غذای پنگوئن ها به دلیل استفاده پرسنل از ماهی بی کیفیت را مشاهده می کنید. آکواریومی در ژاپن که از پنگوئن ها نیز نگهداری می کند به دلیل مشکلات اقتصادی و گرانی ماهی و غذای پنگوئن ها از ماهی های ارزان قیمت و بی کیفیت استفاده می کند.