اعتماد: نان"شانگهای" چین آن را می خورد و روسیه از نام آن استفاده می کند. ما بی فایده ایم/اعضای پیمان شانگهای با هم می جنگند، ما می خواهیم به آن بپیوندیم
خوشحال کردن برخی از اعضای شانگهای مانند طالبان افغانستان کمکی نمی کند. حتی اگر بپذیریم که روابط اقتصادی با این کشور نتیجه قابل قبولی داشته باشد، نیازی به گسترش معاهده شانگهای نیست و تهران و کابل می توانند بدون پیمودن آن مسیر، مشکلات خود را بسیار راحت تر حل کنند.