اعضای هیئت مدیره ۹۰ شرکت دولتی به قوه قضائیه معرفی شدند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حضرت موسی بزرگ اصل امروز در نشست خبری اظهار داشت: بیشترین حجم حسابرسی مربوط به شرکت های دولتی و گزارش های عملیاتی شرکت ها است.

وی درباره وظایف این سازمان گفت: افزایش سرمایه شرکت، ارائه گزارش مطالبات و بدهی های شرکت، خلاصه توسعه و گزارش های ۶ ماهه و سرانجام تهیه نامه مدیریت مربوط به شرکت ها یکی از وظایف سازمان می باشد.

رئیس سازمان حسابرسی در باره اقدامات این سازمان تشریح کرد: طی یک سال گذشته، گزارش حسابرسی ۶۸۱ شرکت صادر شده و ۱۸۰۰ بند مربوط به خطاهای عملکردی و بیش از ۶۰۰۰ بند مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات و ۳۴ درصد تخلفات مربوط به آن است. به و ۱۸ درصد موارد مربوط به عدم اجرای دقیق احکام بودجه است.

بزرگ وی شفاف سازی را مهمترین اقدام دولت سیزدهم دانست و گفت: حساب های تهیه شده توسط سازمان قبلا در اختیار دیوان محاسبات و سایر دستگاه های نظارتی قرار می گرفت. ولی اخیراً دسترسی پیدا کرده است عمومی به این گزارش ها از طریق سیستم کدال ارائه شده است.

وی افزود: از بین ۳۲۰ شرکتی که سازمان حسابرسی در دو سال اخیر منتشر کرده است، ۹۰ هیئت مدیره با هم اختلاف داشتند و به عبارتی ۲۰ درصد از مدیران عامل این شرکت ها به دلیل. بدون بارگذاری اطلاعات حتی به قوه قضائیه معرفی شد ولی سرانجام بسیاری از این شرکت ها تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند.

بزرگ اصل گفت: در دولت جدید روند حسابرسی بهبود یافته و استفاده از فناوری در سازمان تغییر کرده و در نتیجه سالانه سه هزار زونکن به عنوان مدرک و گواهی گزارش حسابرسی از سازمان حسابرسی حذف می شود. “

رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به مراحل نهایی تصویب لایحه حسابرسی گفت: برای رفع تعارض منافع، لایحه ای برای تغییر کیفیت حسابرسی در کشور به دولت ارائه شده است. از طرف دیگر خود قانون حسابرسی باید اصلاح شود.