افزایش سهمیه ایران در تفریحی های جهانی/ تعویق مجدد مسابقات آسیایی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، تفریحی های جهانی موسوم به «تفریحی های جهانی» دهه دوم تیرماه به میزبانی آمریکا در شهر بیرمنگام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیکارهای کاراته در روزهای ۱۷ تا ۱۸ تیرماه برگزار تبدیل می شود. نیروی کار سراسری با ۵ مشاور {در این} رقبا ها نمایندگی می تنبل.

در حالی کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این شناسایی ۴ کاراته کار ایرانی در لیست ادعا شده اجتناب کرده اند سوی فدراسیون جهانی مراقبت از این رقبا ها قرار گرفته بود، در بروزترین tp-date اطلاعیه فدراسیون جهانی، شناسایی سارا بهمن یار نیز به این لیست اضافه شد تا به کاراته ایران تغییر شود. با ۵ شرکت کننده بازیگران عازم آمریکا شدند.

با این حال ذبیح الله برشیب در وزن ۸۴- کیلوگرم، سجاد جنج زاده در وزن ۸۴+ کیلوگرم، بهمن عسگری در وزن ۷۵- کیلوگرم، حمیده عباسی در وزن ۶۸+ کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سارا بهمنیار در وزن ۵۵- کیلوگرم {در این} رقبا ها حضور خواهند داشت.

خبر تولید دیگری با توجه به کاراته اینجا است کدام ممکن است با ادعا کنفدراسیون کاراته آسیا، مسابقات قهرمانی قاره کهن کدام ممکن است قرار بود اجتناب کرده اند ۲۸ تیرماه به ۲ مرداد ماه برگزار شود، {به دلیل} نزدیک بودن به مسابقات زودتر در سال ۲۰۲۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا ازبکستان شناخته شده به عنوان میزبان سقوط کرد. مسابقات کاراته قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ ادعا به در گذشته تاریخی ۲۷ تا ۳۱ جولای ۲۰۲۲ (۵ تا ۹ مرداد ۱۴۰۱) برگزار شود.

این دومین بار است کدام ممکن است مسابقات کاراته قهرمانی آسیا به زمان عکس تنظیم می تنبل. اولین بار این مسابقات ۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت ماه این سیستم ریزی شده بود ۱۴۴۰۴ ادعا به برگزار شود با این حال در بهمن ماه سال قبلی ادعا شد کدام ممکن است این مسابقات اجتناب کرده اند ۳۰ تیرماه تا ۲ مردادماه برگزار تبدیل می شود. ۱۴۴۰۴ برگزار می تواند. اکنون مسابقات کاراته قهرمانی آسیا اجتناب کرده اند ۵ تا ۹ مرداد ماه ادعا شده است ۱۴۴۰۴ برگزار می تواند.