امارات متحده عربی را برای سیل شدید تماشا کنید. شهر فجیره در سکوت فرو رفت
بارش شدید باران در امارات باعث جاری شدن سیل در شهر بندری فجیره در شرق این کشور شد. اسپوتنیک گزارش داد که فجیره بیشترین بارندگی را در امارات داشته است. این بارش ها که از چهارشنبه گذشته بخش هایی از این کشور را تحت تاثیر قرار داده است، شدیدترین بارندگی در ۲۷ سال اخیر در امارات بوده است.