امام جمعه کاشان: هرکس به نظام مقدس جمهوری اسلامی تعرض می کند باید از مومنین در طول تاریخ طلب مغفرت کند.
زارعی ضمن تاکید بر نصب دوربین مداربسته در ادارات و نقاط حساس تصریح کرد: بسیاری از افرادی که در اغتشاشات دستگیر شدند جوانان ۲۰ سال به بالا هستند که با تبلیغات سوء عده ای خاص و مخالفان این سازمان احساساتی شدند. مقدس. نظام جمهوری اسلامی.