امتناع از افزایش قیمت ۴ لبنیات پرمصرف
بر اساس مصوبه دولت، شهروندان باید شیر پاستوریزه را ۹۰۰ گرم با قیمت ۱۵ هزار تومان، شیر بدون چربی UF را ۱۸ هزار تومان، پنیر uf را ۴۰۰ گرم را ۳۷ هزار تومان و ماست را ۲.۵ کیلوگرم با قیمت ۴۹ هزار تومان و ۸۰۰ تومان خریداری کنند. مانند قبل، در فروشگاه های زنجیره ای.و خرید فروشگاه های خرده فروشی در سراسر کشور.