انتشار اسامی مراکز واکسیناسیون تا ۴۸ ساعت آینده
سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا: فهرست مراکز واکسیناسیون تا ۴۸ ساعت آینده بر روی سایت وزارت بهداشت منتشر می‌شود و مردم می‌توانند به این مراکز مراجعه کنند. اکیداً توصیه می شود افرادی که شش ماه واکسینه شده اند به دلیل کاهش ایمنی به دوز تقویت کننده روی آورند.