انتشار سوابق تحصیلی دانش آموزان سال های اخیر دبیرستان از امروز پنجشنبه آغاز می شود
دانش آموزان سال آخر متوسطه در صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات دفترچه های آموزشی خود لازم است حداکثر تا یکشنبه ۲۶ تیرماه نسبت به تصحیح مبحث یا سرفصل های ذکر شده اقدام نموده و به حوزه آموزش و پرورش محل اخذ مدرک مراجعه نموده و برای تصحیح اطلاعات ادامه دهید.