انتقاد فعالان میراث فرهنگی خوزستان در سفرهای گزینشی وزیر میراث فرهنگی
پسر خوزستانی نباید به کارون بیورماغ سر بزند، بلکه باید با دلواپسان کارون و دیدار چهره به چهره بیاید. فراموش نکنیم که یکی از شعارها و فرمایشات مدیر عالی توجه به شرکت های دانش بنیان از جمله شرکت های با رویکرد گردشگری است که ظاهراً وزیر محترم در این زمینه ملاحظات لازم را انجام نداده اند.