انفجار در کارخانه اکسیژن اهواز/ ۴ نفر کشته شدند – تجارت نیوزانفجار در کارخانه اکسیژن اهواز/ ۴ نفر کشته شدند – تجارت نیوز