انهدام ۲۱۶۸ بطری مشروب توسط سپاه
فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه: بعدازظهر امروز جنگنده های یگان شناوری منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه مشکوک به شناور سبک مطابق با طرح مشخص گشت دریایی شدند. پس از توقیف و بازرسی از این شناور ۲۱۶۸ قوطی مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.