اولویت اساسی وزارت دفاع تقویت توان رزمی نیروهای مسلح است – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت دفاع، امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و نیروهای مسلح طی برنامه ریزی های انجام شده از سوی وزارت دفاع استان خراسان اظهار داشت: اولویت اصلی وزارت دفاع است. باید برای تقویت نیروهای رزمی در رابطه با تهدیدات باشد. این سیستم ها و نوآوری های دفاعی هستند که در آینده مورد نیاز خواهند بود.

وی تصریح کرد: صحنه نبرد و الزامات یگان های نیروهای مسلح نسبت به نوع تهدیدات دائما در حال تغییر است که این امر پیشرفت کلی است. Y دفاع، با استفاده از ظرفیت مراکز علمی و دانش بنیان و همچنین به روز رسانی دانش دفاعی در بدن Y صنعت دفاعی را دو چندان می کند.