اولین جلسه کمیته حمایت از حقوق مردم (عکس)
اولین جلسه کمیته صیانت از حقوق بشر با حضور حجت الاسلام منتظری وزیر دادگستری، کاظم غریب آبادی دبیر حقوق بشر، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور و حجت الاسلام شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در حمایت و ارتقای حقوق بشر و شهروندی.