ایمن الظواهری کشته شد
این حمله توسط یک هواپیمای بدون سرنشین انجام شد و در جریان عملیات الظواهری در خانه دستیار وزیر داخله طالبان حضور داشت.جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت: ما رهبر سازمان تروریستی القاعده را در یک عملیات هواپیمای بدون سرنشین در سال ۲۰۱۸ کشتیم. کابل. او برای چندین دهه عمیقاً در برنامه ریزی حملات ۱۱ سپتامبر و حملات مغز متفکر به آمریکایی ها شرکت داشت. الظواهری ردپایی از قتل و خشونت علیه شهروندان آمریکایی را پشت سر خود داشت.