بانک مرکزی: رشد نقدینگی منفی بود – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش بانک مرکزی، میزان نقدینگی در فروردین ماه امسال به ۴۸۲۳.۲۹ میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل (اسفند ۱۴۰۰) ۲۰ درصد کاهش داشته است.

اوایل ماه آوریل ۱۳۹۲ در دولت دهم رشد نقدینگی ماهانه منفی بود اما در دولت یازدهم و دوازدهم با رشد سریع نقدینگی مواجه بودیم که نتیجه استقراض گسترده دولت از سوی بانک مرکزی و خلق بی رویه پول بود. از سیستم بانکی

اما در دولت سیزدهم با کنترل هزینه ها، برای اولین بار در چند دهه اخیر، دولت در ابتدای سال جاری از بانک مرکزی به صورت نرخ سود وام نگرفت. از سوی دیگر حجم خلق پول بانک ها برای اولین بار در سال های اخیر در سه ماهه نخست امسال کاهش یافته است.