همراه خود درایت پلیس، محموله داروها مخدر به مکان تعطیلات نرسید


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شیراز، سردار رحمبخش حبیبی همراه خود گفتن این خبر ذکر شد: در راستای ساختار برخورد همراه خود قاچاقچیان، ماموران پلیس کشتی همراه خود داروها مخدر نی ریز ضمن رصد تردد خودروها در محور مواصلاتی کرمان – شیراز، به انجام رسید. به ۲ تجهیزات وسایل نقلیه نامشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب تجهیزات پژو پارس اصل ایست دادند.

وی افزود: رانندگان قاچاقچیان با بیرون ملاحظه به اصل پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم هشدار دهنده همراه خود سرعت فوق العاده زیادی متواری شدند.

فرمانده انتظامی استانداری فارس همراه خود دقیق اینکه ماموران انتظامی پس اجتناب کرده اند تعقیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریز تمدید شده همراه خود اقدامات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی سودآور شدند این ۲ خودرو را توقیف کنند، ذکر شد: این ۲ خودرو اختراع شد.

سردار حبیبی {در این} خصوص همراه خود ردیابی به اینکه ۲ قاچاقچی ماهر پس اجتناب کرده اند طی سطوح قانونی دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانه زندان شدند، ذکر شد: برخورد همراه خود سوداگران از دست دادن زندگی در اصل کار ویژه این مدیریت قرار دارد.

۲۸۵ کیلوگرم داروها مخدر در دراب اختراع شد

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی قلمرو ذکر شد: همراه خود امتحان شده ماموران انتظامی دراب، خوب تجهیزات خودرو پژو توقیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازرسی اجتناب کرده اند آن ۲۸۵ کیلوگرم تریاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهدانه اختراع شد.

سرهنگ کوروش سلمی ذکر شد: ماموران انتظامی داراب حین مدیریت خودروهای عبوری در محورهای کوهستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوهستانی منتهی به این شهرستان به ۱ تجهیزات خودرو پژو ۴۰۵ نامشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل توقف خودرو را صادر کردند کدام ممکن است نیروی محرک با بیرون ملاحظه به وی متواری شد.

وی افزود: پس اجتناب کرده اند تعقیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریز تمدید شده {به دلیل} کوهستانی بودن قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریکی هوا، نیروی محرک خودرو را رها کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پارک های احاطه متواری شد.

معاون هماهنگ کننده پلیس اعلان فارس همراه خود دقیق اینکه در بازرسی اجتناب کرده اند این خودرو ۱۷۱ کیلوگرم شاهدانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۴ کیلوگرم تریاک (در مجموع ۲۸۵ کیلوگرم داروها مخدر) اختراع شد، افزود: امتحان شده برای دستگیری متهم متواری از نزدیک یکپارچه دارد.

سرهنگ سلمی همراه خود ردیابی به اینکه خوب تجهیزات پژو ۴۰۵ کدام ممکن است در جاری اسکورت کالا بود توقیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی محرک آن عرضه مراجع قضایی شد، ذکر شد: پلیس در برخورد همراه خود سوداگران از دست دادن زندگی اجتناب کرده اند هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این پدیده شوم کشتی بی امان خواهد کرد. “

انتهای پیام
این را برای صفحه اول اصرار دهید