همراه خود فرا رسیدن عید نوروز ارومیه به ۴ میلیون گل آراسته شد


علی شایگان روز دوشنبه در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در ارومیه تصدیق شد: همراه خود فرا رسیدن ایام نوروز ۴ میلیون بوته گل در قالب گلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلزار در میادین، معابر، پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوستان های شهر ارومیه کاشته شد. . کدام ممکن است ۱۵۰ المان چوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۵ المان گلدار نوروزی در شهر نصب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه خاصی به شهر ارومیه بخشید.

وی افزود: این گل ها بنفشه، علف مینا، بادمجان، گل همه وقت بهار، کلم تزئینی، گل ختمی، آستر، میخک، میخک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شهرستان ارومیه کاشته شده است.

شایگان شکسته نشده داد: بسیار قدرتمند مسئله در خشمگین نگه از گرفتن این گل ها در پارک های شهر، حمایت اجتناب کرده اند افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند چیدن گل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در فصل بهار به خوبی به این موضوع ملاحظه شود.

وی افزود: اختراع قطعات دوستدار درخت، کاشت ۴ میلیون درختچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ هزار گل لاله در باغات ارومیه، فرآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب ۱۵۰ المان چوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۰ المان نوروزی در درجه شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب هفت سفره هفتسین در مناطق مختلف. اجتناب کرده اند شهر تراکتور غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذهیبات میدان انقلاب اجتناب کرده اند جمله این سیستم های اعمال شده برای استقبال اجتناب کرده اند سال نو است.

رئیس گروه سیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوطه سازی شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای بی تجربه شهری شهرداری ارومیه اجتناب کرده اند مونتاژ، رنگ آمیزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز آبنماهای مینیاتوری پذیرایی اجتناب کرده اند بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز ۱۴۰۱، در راستای ارتقای حضور ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیباسازی تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منظر شهری، وضعیت یابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب در شهر، برای کاهش ارزش ها توسط همکاران توانمند گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتکران تبلیغاتی.

وی علاوه بر این خاطرنشان کرد: نزدیک به ۱ میلیون اصله نهال درخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درختچه تزئینی مقاوم به سمت کم آبی مشابه: پارک ساعت، پارک استقلال، پارک گلدیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل قویون کنار هم قرار دادن حاضر ارائه دهندگان در زمینه عرضه رایگان نهال است. اجتناب کرده اند ارزش

به گزارش فارس، شهر ارومیه همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۱۱ هزار هکتار وسعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۰ هزار نفر گروه در تعدادی از سال قبلی به شهر گل های ملت معروف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشنواره گل ها برگزار شده است. در آن برگزار تبدیل می شود. این شهر چندین برابر ابتکار مدیریت شهری است.

ts/




این را برای صفحه اول توصیه دهید