بازرسی قطر/ مقدماتی ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ به مرحله دوم مقدماتی می رسد؟


به گزارش خبرگزاری فارس، خدمه سراسری فوتبال کشورمان روز قبل از امروز در نهمین دیدار مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مقابل کره جنوبی شکست خورد به همان اندازه در زمان اجتناب کرده اند بازو دادن شیوع اش به موضوع برگزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری جام جهانی ملاحظه شود. هر کس.

کلاس بندی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، کلاس بندی خدمه ها بر مقدمه کلاس بندی فیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چینش آنها در ۴ رتبه است. خدمه قطر اجتناب کرده اند تذکر میزبانی مقام اول را به شخصی اختصاص داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن خدمه های بلژیک، برزیل، فرانسه، آرژانتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید … قرار دارند.

نکته سیدبندی اینجا است کدام ممکن است خدمه های صعود کننده اجتناب کرده اند پیست مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدماتی اروپا ({به دلیل} عقب افتادن ورزشی اوکراین) در جاده چهارم قرار خواهند گرفت.

خدمه سراسری ولز عصر قبلی در جام جهانی A همراه خود براق شدن گرت بیل خدمه سراسری اتریش را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی مرحله بعد شد. این خدمه باید {در تابستان} همراه خود به دست آورد های اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکاتلند ورزشی تدریجی به همان اندازه خاص شود {چه کسی} به جام جهانی راه پیدا می تدریجی. نکته مهم اینجاست کدام ممکن است ولز در کلاس بیستم جهان قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود اینکه بعدی اجتناب کرده اند ایران قرار دارد با این حال طبق این قوانین در صورت صعود به جام جهانی در کلاس چهارم باقی {می ماند}.

* ایران به مستعد ابتلا به در کلاس سوم قرار دارد

برخی معتقد بودند اگر ایران کره جنوبی را شکست دهد در کلاس دوم قرار خواهد گرفت با این حال همراه خود ملاحظه به کلاس بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط خدمه های صعود کننده این موضوع در اطراف اجتناب کرده اند افکار بود. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری همراه خود شکست ایران برخی درگیر نرفتن خدمه سراسری به چهارمی بودند کدام ممکن است این هم امکان پذیر نیست به نظر می رسد مانند است.

فینال کلاس بندی فیفا در گذشته تاریخی ۱۰ آوریل ادعا ممکن است. {رتبه بندی} از نزدیک به ورزشی ها تکیه کن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است تغییراتی در {رتبه بندی} تحمیل تدریجی.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا در در اطراف اول جام جهانی خدمه های قطر، بلژیک، برزیل، فرانسه، آرژانتین، انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپانیا خاص شدند. اگر پرتغال به شما فرصت دهد مقدونیه شمالی را شکست دهد، در لیگ دسته اول {خواهد بود}، با این حال اگر این خدمه شبیه ایتالیا بردن شود، خدمه دانمارک (نهمی) در لیگ دسته اول {خواهد بود}.

هلند، آلمان، سوئیس، کرواسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروگوئه قطعا در کلاس دوم قرار خواهند گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نکته مهم {در این} خدمه شرایط آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکزیک {خواهد بود}.

صبح در این زمان خدمه های سراسری آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکزیک به جذب می کند رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستاریکا کانادا را شکست داد. ادامه دارد ۲ ورزشی در قاره آمریکای شمالی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید دید شرایط صعود در آن گروه چگونه پیش {می رود}.

سهم آمریکای شمالی ۳.۵ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه چهارم جواز حضور در پلی آف را کسب می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت صعود به رتبه چهارم می رسد.

نکته اینجا است کدام ممکن است اگر آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکزیک صعود شخصی را مستقیماً گزارش می کردند (به عبارت تولید دیگری اول به همان اندازه سوم هستند) قطعاً دوم می شدند.

در کلاس بندی حال فیفا، سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگال نیز بعدی اجتناب کرده اند ایران هستند. سوئد عصر قبلی جمهوری چک را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۹ آوریل به مصاف لهستان سر خورد. اگر سوئد لهستان را شکست دهد، این خدمه هم در سیپانده بعدی اجتناب کرده اند ایران قرار خواهد گرفت.

سنگال نیز در مرحله پلی آف اجتناب کرده اند آفریقا ۲ دیدار سخت اجتناب کرده اند در اطراف اول همراه خود مصر برگزار خواهد کرد.

نکته مهم تولید دیگری وضعیت خدمه های سراسری کلمبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرو است. کلمبیا اگرچه در جاری حاضر در کلاس نوزدهم جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدی اجتناب کرده اند ایران قرار دارد، با این حال اگر خرس هر شرایطی راهی جام جهانی می شد، همچنان در کلاس چهارم قرار می گرفت چون در مسابقات مقدماتی به قطر رسیده بود.

* ایران در کلاس دوم چگونه {خواهد بود}؟

خدمه سراسری ایران هم اکنون در کلاس {بیست و یکم} فیفا قرار دارد. اگرچه شکست مقابل کره جنوبی قابل دستیابی است رتبه ایران را اصلاح دهد، با این حال این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است ایران در شرایطی بعید در کلاس دوم قرار گیرد.

همراه خود ملاحظه به مطالب مطرح شده در ضلع دوم خدمه های سراسری هلند، آلمان، سوئیس، کرواسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروگوئه قرار گرفتند. ۵ خدمه {در این} جایگاه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ۳ خدمه به آن است اضافه شود.

ایران در اسبابک ها زیر ممکن است به کلاس دوم برسد: (اگر جایگاه ایران در رنکینگ فیفا اصلاح چندانی نداشته باشد).

۱ – پرتغال به مقدونیه شمالی شکست خورد، دانمارک مقام اول را به شخصی اختصاص داد.

۲. بین آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکزیک، این خدمه جای شخصی را به کاستاریکا می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسابقات مقدماتی جام جهانی آمریکای شمالی چهارم تبدیل می شود.

۳. سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگال جواز حضور در جام جهانی را ندارند. سوئد در مرحله انتخابی به مصاف لهستان {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگال ۲ ورزشی دردسرساز مقابل مصر می تواند داشته باشد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید