برنده یازدهمین جایزه «دکتر مسعود علیمحمدی» معرفی شد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده دانش بنیان، «جایزه علیمحمدی» به نام شهید دکتر د. مسعود علیمحمدی از سال ۱۳۸۹ هر ساله توسط پژوهشکده دانش بنیان به نویسندگان بهترین پایان نامه های دکتری فیزیک تکمیل شده در کشور اهدا می شود.

انجمن فیزیک ایران برای برگزاری این جایزه با پژوهشکده همکاری می کند.

دکتر. داود حبری برنده جایزه علیمحمدی امسال به انتخاب هیات داوران دانشگاه های مختلف کشور (اصفهان، تبریز، زنجان، تهران، دامغان، زنجان، سمنان، شهید بهشتی تهران، شهید باهنر کرمان، شیراز، دانشگاه فنی شاهرود) آقایان عصر (ع) در رفسنجان یزد بود.

دکتر. حبری فارغ التحصیل دکتری فیزیک و اپتیک از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان است.

این جایزه به دکتر اعطا شده است. رساله دکتری حباری با عنوان پراش پرتوهای نور از چند روزنه ساختاریافته در مختصات دکارتی و قطبی.

این پایان نامه شامل مجموعه ای از فعالیت های نظری و تجربی در مورد پراش نور از دیافراگم های ساختاریافته است. در بخشی از این پایان نامه، مطالعه جدیدی در مورد پراش نور مسطح از سازه های دو بعدی قابل تفکیک و جدا نشدنی در مختصات قطبی ارائه شده است و ساختارهای جدیدی در مختصات قطبی معرفی شده اند که دارای تصویر از خود هستند. در بخشی دیگر از این پایان نامه، بررسی تحلیلی پراش پرتوهای گردابی از روزنه های ساختاریافته ارائه شده است. علاوه بر این، پراش یک پرتو گرداب از یک دیافراگم با تابع دلخواه فرموله شده است. به عنوان یک مورد مهم، پراش گرداب ها از شبکه های شعاعی دامنه سینوسی فرموله شده و به صورت تجربی بررسی شده است، و مشخص شده است که الگوی پراش هم بار توپولوژیکی و هم جهت چرخش گرداب فرودی را نشان می دهد.

به روز بودن تحقیقات انجام شده، کیفیت عالی مقالات استخراج شده از پایان نامه و وضوح نگارش از جمله نکات مثبت و مهمی است که پایان نامه مذکور را به عنوان بهترین پایان نامه انتخاب کرده است.

به دلیل شیوع ویروس کرونا، یازدهمین جایزه علمی‌حمدی با تاخیر و بدون برگزاری مراسم دسته‌جمعی اهدا شد. قرار است همزمان با افتتاحیه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ برگزار شود.