بهره مندی خبرنگاران خراسانی از امکانات ورزشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی


به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، تفاهم نامه بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خانه مطبوعات و رسانه خراسان رضوی با هدف توسعه ورزش در جامعه مطبوعات، توسعه ورزش در جامعه مطبوعات، آگاهی و اطلاع رسانی در جامعه کارگری و تلاش برای پوشش خبری و اطلاعیه ها کار و رفاه اجتماعی هله خراسان که امکان استفاده اعضای خانه مطبوعات از امکانات کارگران را فراهم می کند، امروز به امضای طرفین قرارداد رسید.

بر اساس این تفاهم نامه اعضای خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی می توانند در صورت پوشش و انعکاس رایگان اخبار و اطلاعیه های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امکانات ورزشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۴۰ درصد تخفیف استفاده کنند. از هزینه

این یادداشت تفاهم به مدت ۶ ماه در دو نسخه که هر یک از آنها یک جمله می باشد تهیه شده و به امضای طرفین رسیده و مدت اعتبار آن دو سال می باشد.

انتهای پیام/
این را به صفحه اول پیشنهاد دهید