بیشتر تنبلی ما از این ۷ نوع است – درمان برای هر کدام
برای جلوگیری از بی تفاوتی، باید به خودتان انگیزه بدهید. به عنوان مثال، در مورد کتابی که می دانید جالب است، توییت بنویسید یا نظر خود را در چندین داستان بنویسید. یا یک استوری ارسال کنید و کاملاً مشخص کنید که از فرم خارج شده اید و می خواهید یک چالش یک ماهه را شروع کنید و از فالوورهای خود بخواهید که به آن بپیوندند و شما را تشویق کنند.