بی قراری مادر شهید «اوجاقی»/حسین راهش را گرفت – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، برادر بسیجی حسین اوجاقی در پی تجمع غیرقانونی برخی اغتشاشگران و عناصر ضد انقلاب که با هدف ایجاد اغتشاش و تخریب اموال عمومی در چند نقطه تبریز تشکیل شده بود، توسط اغتشاشگران با ضربات چاقو به شهادت رسید.

وی که برای مقابله با اغتشاشگران در مقابل مسجد تبریز حضور یافته بود با اقدام غیرانسانی عناصر مخالف به شهادت رسید.