تاجیکستان: ما به سیاست “چین واحد” متعهد هستیم


به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، نهاد دیپلماسی تاجیکستان با انتشار بیانیه ای موضع رسمی این کشور در قبال «تایوان» را اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه تاجیکستان از نزدیک تحولات منطقه را دنبال می کند.

تاجیکستان از تمامیت ارضی چین مطابق با هنجارها و اصول شناخته شده جهانی حقوق بین الملل حمایت می کند.

موضع جمهوری تاجیکستان در قبال تایوان بدون تغییر باقی می ماند، ما به سیاست “چین واحد” متعهد هستیم و موضع این کشور در تمام اسناد رسمی اساسی تاجیکستان و چین و دولت جمهوری خلق چین ذکر شده است. نماینده کل چین است، تنها دولت است. ما قانون را می دانیم.

انتهای، آخر پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید