تداوم خدمات شهرداری تهران در مرزهای کشور + فیلم – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانعلیرضا نادعلی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه بازدید از نحوه خدمات رسانی شهرداری تهران به زائران در مرز مهران اظهار داشت: شهرداری های مناطق تهران همچنان در مرزها حضور دارند و به صورت شبانه روزی به زائران خدمات رسانی می کنند. بسیاری از آنها شبها نخوابیده اید.

سخنگوی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: همه دستگاه ها به دنبال کمترین آسیب و سختی برای زائران هستند.

وی با اشاره به حضور زیاد زائران در مرز گفت: نکته مهم برای ما این است که ضرری برای زائران نداشته باشد.ONE) این نمی تواند اتفاق بیفتد و ما باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا ورود کمتری به مرزها صورت گیرد.