ترامپ: زندگی از ۸۰ سالگی شروع می شود
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا ۷۶ ساله در شبکه اجتماعی خود نوشت: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یکی از مسن ترین افراد ۷۹ ساله تاریخ است، اما به خودی خود پیر نیست. بسیاری از افراد در دهه ۸۰ یا ۹۰ مانند گذشته خوب و توجه هستند.