عکسها آزمایش موشکی کره شمالی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


تصاویری از آزمایش موشکی کره شمالی

کره شمالی برای اولین بار موشک بالستیک با کیفیت حرفه ای Hwasong-17 را همراه خود موفقیت آزمایش کرد به مشاوره وزارت حفاظت ژاپن، موشک پرتاب شده ممکن است به هر سطح اجتناب کرده اند آمریکا برسد.