تصاویر نشان می دهد هرج و مرج در بیروت در حالی است که تظاهرکنندگان زیر آتش مرگبار قرار می گیرندیک ویدئو کلیپ نشان می دهد که مردم در حال فرار به عنوان مورد حمله قرار می گیرند. دیگران نشان می دهند مردی موشک RPG را پرتاب می کند و سپس شلیک می شود

دیدگاهتان را بنویسید