تعطیلی دوش آب در استخرهای همدان به دلیل جیره بندی آب
اداره کل ورزش و جوانان استان همدان: در استخرهای شنای شهر همدان که در بخش خصوصی هستند به دلیل قطعی آب قبل از ورود به استخر و پس از خروج از استخر از دوش های شستشو استفاده نمی شود و متوجه شده ایم. این مشکل و در آن زمان ضروری است زیرا شما درگیر مسائل بهداشتی نیستید.