تله موش قدیمی را ببینید که شبیه تفنگ است متعلق به سال ۱۸۶۲ پس از میلاد
اخیراً یک تله موش کشف شده است که قدمت آن به سال ۱۸۶۲ برمی‌گردد و این تله چیزی شبیه به تفنگ است. اینکه در آن زمان از چنین وسیله‌ای برای نگهداری موش‌ها استفاده می‌شد نشان می‌دهد که افرادی که در محل کشف تله زندگی می‌کردند یا بسیار خشن بوده‌اند یا اینکه موش‌ها بسیار بزرگ‌تر و خطرناک‌تر از موش‌های امروزی بودند.