تماس تلفنی رئیسی با سلطان عمان/ اشتباه محاسباتی آمریکا در حمایت و تشدید اغتشاشات


رئیسی گفت: آمریکا وقتی دید که ملت ایران در برابر تحریم ها نه تنها کوتاه نیامد، بلکه به رشد و توسعه خود ادامه داد، به قیام علیه جمهوری اسلامی ایران روی آورد.

متن گفتگوی تلفنی رئیسی با سلطان عمان/ اشتباه محاسباتی آمریکا در حمایت و تشدید اغتشاشات اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.