تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی
لازم است مهلت مقرر و پس از مطالعه دقیق اطلاعیه مندرج در راهنمای ثبت نام و تغییرات مندرج در اطلاعیه های مورخ ۲/۶/۱۳۰۱ و ۳/۶/۱۳۰۱ و مفاد این اطلاعیه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www. به .sanjesh.org مراجعه کرده و برای ثبت نام اقدام کنید.