تهیه کننده دورهمی: یک کارگردان کل دستمزد برنامه دورهمی را دریافت کرد/ درباره پخش برنامه دورهمی از تلویزیون و رادیو تصمیم گیری شد.
تهیه کننده برنامه دورهمی: همانطور که می دانید سری پنجم برنامه دورهمی در ۱۲۵ قسمت تولید شد. از قسمت سی و چهارم به بعد برای جذابیت بیشتر برنامه و حفظ فرم قسمت های قبل از حضور چهره های برتر در مسابقه استفاده کردیم. خدا را شکر برنامه جذابیت بیشتری پیدا کرد و مورد توجه و استقبال بینندگان بیشتری قرار گرفت.