تیراندازی پلیس به جوانان سیاهپوست آمریکایی در آمریکا را ببینید
پلیس آمریکا تصاویر دوربین یونیفرم افسرانی را منتشر کرد که هفته گذشته در جریان تعقیب و گریز، ۶۰ گلوله به سوی جیلند واکر، مرد سیاهپوست ۲۵ ساله شلیک کردند. پلیس گفت که افسران سعی کردند واکر را به دلیل یک تخلف رانندگی متوقف کنند. او همچنین خودرو را ترمز کرد و از آن پیاده شد و از دست پلیس فرار کرد. واکر به سمت یک پارکینگ دوید و اقدامات او باعث شد افسران پلیس احساس کنند جان آنها در خطر است و به همین دلیل به او شلیک کردند. پس از این قتل، معترضان آمریکایی به مدت چهار روز به خیابان‌های آکرون، اوهایو آمدند. پلیس برای مقابله با آنها گاز اشک آور به سمت آنها شلیک کرد. منبع: پدر