جریمه ۱۶ میلیارد تومانی سه شخص حقیقی به دلیل سوء استفاده از اجاره اطلاعات از یک شرکت بورسی
به گفته مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس، علاوه بر معاون وقت سرمایه گذاری شرکت و سه تاجر بر اساس اطلاعات محرمانه دریافتی از معاونت شرکت، چهار شخص حقیقی دیگر نیز به این اتهام محکوم شدند. به اتهام “معاونت در معاملات بر اساس اطلاعات قطعی” به جای چهار ماه حبس به پرداخت ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.