جزئیات سرقت از بانک ملی: از هدیه ۵۰ میلیون تومانی دزد تا تولد خاله تا خرید ماشین خارجی
سپس به دو نمایشگاه خودرو رفتیم و از دو نمایشگاه با پرداخت ۱۸۰ سکه دو خودروی خارجی خریدیم. به غیر از ۱۸۰ سکه، ۳۰۰ میلیون تومان از این سکه های سرقتی را خرج کردیم. ۲۵۰ میلیون تومان بدهی مان را دادیم و ۵۰ میلیون تومان دیگر هم به عنوان هدیه تولد به خاله دادیم.