جزئیات سفر ۳ میلیون تومانی به عراق
محمدی درباره سطح خدمات سفر ارزان عتبات توضیح داد: در این سفرها از هتل های کلاس «ج» استفاده می شود. [مشابه درجه سه]استفاده شده است که دور از حرم هستند. همچنین برنامه غذایی در این مدل از کاروان ها متفاوت است، به عنوان مثال اگر در کاروان های دیگر دو وعده کباب در نظر گرفته شود، در تورهای ارزان قیمت غذا بیشتر خورش خواهد بود.